Hi

โครงการ “Let’s Sing Thai Songs”

24 พฤศจิกายน 2022

ศูนย์ภาษา วิทยาลัยดุสิตธานี

ศูนย์ภาษา ฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำผ่านกิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ

โครงการ “Let’s Sing Thai Songs” ได้ถูกจัดขึ้นกับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติในรายวิชา ILA1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai Usage For Communication (For Non-native Speaker) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้นทางด้านการส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติฝึกทักษะการออกเสียงพูด ทักษะการพูด ภาษาไทยได้ดีขึ้น และยังเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวไทยรู้จักคำต่าง ๆ ในภาษาไทยที่อยู่ในเพลงภาษาไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังทำให้เกิดความรักในภาษาไทยและสามารถนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าตามศักยภาพในอนาคต

กิจกรรมคือให้นักศึกษาต่างชาติฝึกขับร้องเพลงไทยสากล โดยบันทึกคลิปวิดีโอ เพลงบังคับ 1 เพลง และเพลงอิสระอีก 1 เพลง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของเพลง เหตุผลของการเลือกเพลงนั้น ๆ จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว