Hi

นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี แสดงศักยภาพในโครงการ Leadership Development Program”

20 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกกีฬาและกิจกรรมได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program รุ่นที่ 54 จัดโดย ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  สำหรับตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นัทนายปวริศร์ โชติสิน นายกสโมสรนักศึกษา ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันก่อน  

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้นำในสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางปัญญาให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

ทั้งนี้ผู้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 3 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะทางปัญญาจากหมากล้อม การบรรยายพิเศษ จากพี่สู่น้อง ในหัวข้อ “บุคลากรอย่างไรที่อยู่ในใจองค์กร” กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน Team Building และการนำเสนอผลงาน โดยน้องนัท กล่าวว่า “การเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมกับส่งต่อให้กับรุ่นน้องสืบต่อไป”   

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว