Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา ในรายการแข่งขัน “Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021”

08 ธันวาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน “Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021” ซึ่งจัดขึ้นโดย Alaska Seafood Marketing institute, ASMI องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนของรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลจากแหล่งธรรมชาติของอลาสก้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้อาหารทะเลจากอลาสก้าในประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการใช้วัตถุดิบจาก Alaska Seafood ได้แก่ Alaska Sole, Alaska Pollock, Sockeye Salmon, Coho Salmon, Ikura และ Mentaiko เพื่อทำชุดอาหารไทย (Thai Set Course) จำนวน 4 จาน ในหัวข้อ Thai Twist โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 สถาบันด้วยกัน ณ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้


เวทีการแข่งขัน “Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021” เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษาและเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต-นักศึกษาสายอาหารรุ่นใหม่ ๆ ที่มีใจรักในการปรุงอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำวัตถุดิบนานาชาติจากท้องทะเลอลาก้ามาประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหารไทย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ฝีมือ และความสามารถของเยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในการแสดงความสามารถด้านการปรุงอาหาร เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์จาก Alaska Seafood พร้อมทั้งปูพื้นฐานการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนิสิต-นักศึกษาสายอาหาร เพื่อเผยแพร่เคล็ดลับและความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารที่สามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างสรรค์เชฟรุ่นใหม่ประดับวงการอาหารของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย


รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นายภูริพัฒน์ วุฒิพัฒนานนท์ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
นายพชรพล ยมสุข สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ

รายชื่อนักศึกษาที่เป็นทีมสนับสนุนและผู้ช่วยในการซ้อมแข่งขัน
นายปฏิภัทร์ ณ ตะกั่วทุ่ง สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
นายวิทวัส พรรคพิบูลย์ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร


รายชื่ออาจารย์ที่ดูแลโครงการแข่งขัน
เชฟจตุพร จึงมีสุข ผู้ฝึกสอน
อาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้ทำวิดีโอสาธิตการทำอาหาร
อาจารย์วิมล อุ่นเพ็ชร์ ผู้ดูแลการจัด Display โต๊ะวางจานอาหาร


วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศโดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


วิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ” และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-721-7811-3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว