Hi

“พิธีเฉลิมฉลอง วันแห่งความสำเร็จ หลักสูตรนานาชาติ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี  

15 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  จัดพิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ และสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยมีคณะผู้บริหารจาก สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยอธิการบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยร่วมในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี  

พิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ สวมหมวกเชฟ และมอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิทยาลัยดุสิตธานี จัดให้มีการเฉลิมฉลองร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 สาขา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ความร่วมมือระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี) โดยถือเป็นพิธีที่บัณฑิตทุกคนรอคอย เพราะบ่งบอกถึงความสำเร็จอีกก้าวและพร้อมจะเดินเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง โดยในปีการศึกษา 2564-2565 วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรไทย รวมไปถึงมหาบัณฑิตมากกว่า 600 คน  

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว