Hi

“พิธีเฉลิมฉลอง วันแห่งความสำเร็จ หลักสูตรนานาชาติ” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี  

15 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  จัดพิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ และสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยมีคณะผู้บริหารจาก สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยอธิการบดี และผู้บริหารของวิทยาลัยร่วมในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุด วิทยาลัยดุสิตธานี  

พิธีมอบเหรียญ สวมผ้าพันคอ สวมหมวกเชฟ และมอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิทยาลัยดุสิตธานี จัดให้มีการเฉลิมฉลองร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 สาขา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (ความร่วมมือระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี) โดยถือเป็นพิธีที่บัณฑิตทุกคนรอคอย เพราะบ่งบอกถึงความสำเร็จอีกก้าวและพร้อมจะเดินเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง โดยในปีการศึกษา 2564-2565 วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรไทย รวมไปถึงมหาบัณฑิตมากกว่า 600 คน  

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว