Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ส่งต่อความรู้ทางวิชาชีพสู่เด็กด้อยโอกาส 

19 เมษายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยชมรม DTC FUND CLUB ได้จัดโครงการ “Hues of Hope by Fund Club” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านวิชาชีพ จากการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมและนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการปลูกสำนึกความมีน้ำใจ ความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาสในสังคม ณ บ้านธูปหอมสมุนไพร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันก่อน  

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนักศึกษา ได้แก่ เสื้อ หมวก ผ้าเช็ดหน้า  โดยจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปแล้วนำรายได้ไปบริจาคให้กับ มูลนิธิสันติสุข เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนที่ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ในมูลนิธิด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว