Hi

นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ส่งต่อความรู้ทางวิชาชีพสู่เด็กด้อยโอกาส 

19 เมษายน 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยชมรม DTC FUND CLUB ได้จัดโครงการ “Hues of Hope by Fund Club” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านวิชาชีพ จากการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมและนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการปลูกสำนึกความมีน้ำใจ ความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาสในสังคม ณ บ้านธูปหอมสมุนไพร ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันก่อน  

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนักศึกษา ได้แก่ เสื้อ หมวก ผ้าเช็ดหน้า  โดยจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปแล้วนำรายได้ไปบริจาคให้กับ มูลนิธิสันติสุข เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนที่ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ในมูลนิธิด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว