Hi

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี จัดแข่งขัน Hotel Management Showdown ประชันทักษะความสามารถด้านงานบริการโรงแรม 

14 พฤศจิกายน 2023

การวัดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของการสอบเสมอไป ผู้ประเมินสามารถสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ลงไปในการออกแบบกิจกรรมวัดผลได้เพื่อสร้างความท้าทายรูปแบบใหม่และกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตนเพื่อนำออกมาใช้อย่างเต็มที่ได้ เช่นเดียวกับ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบเก็บคะแนนปลายภาควิชาการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพธุรกิจบริการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้กลายเป็นการแข่งขัน Hotel Management Showdown อันแสนเข้มข้นตื่นเต้นเร้าใจ 

การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการทดสอบและการประเมินศักยภาพจากความสามารถด้านการโรงแรมถึง 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ การแข่งขันตกแต่งเตียงสำหรับแขกที่มาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ (Honeymoon) การแข่งขันการจัดโต๊ะอาหารและเครื่องดื่มจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากที่บ้าน การแข่งขันการผสมเครื่องดื่มประเภทม็อกเทลอย่างสร้างสรรค์ และการแข่งขันการให้บริการและการแก้ไขปัญหาในแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่ละทีมจะได้รับโจทย์การแข่งขันที่แตกต่างกันก่อนที่จะร่วมกันวางแผนการทำงานเป็นทีม ร่วมกันบริหารจัดการหน้าที่ เวลา และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เหล่าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้ทำการลงคะแนน 

อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบความรู้ ทักษะ และทัศนคติในบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และกลุ่มงานอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมบริการ สามารถใช้วิธีการประเมินได้หลากหลายวิธี เช่น การสังเกตจากการแสดงบทบาทสมมติ การมอบหมายงาน การปฏิบัติจริงของผู้เรียน ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจึงได้ออกแบบการทดสอบครั้งนี้ให้มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติจริงเพราะจุดมุ่งหมายของการทดสอบคือการประเมินว่านักศึกษาของเราสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้จริงหรือไม่ รวมถึงนักศึกษาต้องสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ตัวอาจารย์เองและอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา จึงออกแบบการประเมินความสามารถของนักศึกษาให้อยู่ในรูปแบบที่ท้าทายอย่างการแข่งขันเพื่อช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ตื่นตัวในการทำงานกันเป็นทีม และได้มีแรงผลักดันให้แสดงทักษะด้านการโรงแรมอย่างเต็มที่ และมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินก็สอดคล้องกับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนเพื่อชี้วัดทักษะของนักศึกษาในระดับสากล” 

บรรยากาศของการแข่งขันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและไอเดียที่หลากหลาย ตั้งแต่โจทย์การจัดห้องพักเพื่อต้อนรับคู่รักฮันนีมูนที่เป็น LGBTQ+ การจัดเตรียมโต๊ะอาหารที่ถูกตามหลักสากลโดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากที่บ้านมาประยุกต์ใช้ การสร้างสรรค์เครื่องดื่มในสไตล์ของตัวเอง ไปจนถึงการจำลองรับมือสถานการณ์เหนือความคาดหมายในการให้บริการ ณ แผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเสมือนการให้บริการแขกชาวต่างชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่น ความเชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐานระดับสากลของวิทยาลัยดุสิตธานี 

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดโอกาสให้นักศึกษารวมถึงคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่แตกต่างและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับกระแสปัจจุบันในอุตสาหกรรมการบริการ นั่นก็เพราะว่าเป้าหมายของการเรียนรู้คือการที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมนั่นเอง

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว