Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานีส่งต่อความรู้สู่เรือนจำ” ออกแบบการอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

09 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยหน่วยงาน Hospitality Training Solutions นำโดย ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ และ Mr.Zeph Norrish  (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งมอบชุดสื่อวีดิทัศน์และเอกสารประกอบการอบรม “หลักสูตรวิชาชีพแม่บ้าน” จำนวนทั้งหมด 143 ชุด เพื่อกระจายไปยังเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังโดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันก่อน  

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม อาทิ ความเป็นเลิศด้านการบริการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร การบริหารโครงการด้าน IT การดูแลความสะอาดของโรงแรมในรูปแบบ New Normal การพัฒนาวิทยากร ทักษะความเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำกลุ่ม IT ระดับอาวุโส การบริการอย่างดุสิต เป็นต้น 

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีมีหน่วยงานชื่อว่า Hospitality Training Solutions ซึ่งมีภารกิจในการออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการเฉพาะทางขององค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์พร้อมความเชี่ยวชาญไปช่วยพัฒนาและยกระดับให้กับองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการจนเหนือความคาดหมาย ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เมื่อบุคลากรมีคุณภาพ องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรจึงจะส่งเสริมให้ทั้งองค์กรและบุคลากรมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ รวมไปถึงการเพิ่มอายุการทำงานและสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว