Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานีส่งต่อความรู้สู่เรือนจำ” ออกแบบการอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กร

09 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยหน่วยงาน Hospitality Training Solutions นำโดย ดร. อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ และ Mr.Zeph Norrish  (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งมอบชุดสื่อวีดิทัศน์และเอกสารประกอบการอบรม “หลักสูตรวิชาชีพแม่บ้าน” จำนวนทั้งหมด 143 ชุด เพื่อกระจายไปยังเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังโดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันก่อน  

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม อาทิ ความเป็นเลิศด้านการบริการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร การบริหารโครงการด้าน IT การดูแลความสะอาดของโรงแรมในรูปแบบ New Normal การพัฒนาวิทยากร ทักษะความเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำกลุ่ม IT ระดับอาวุโส การบริการอย่างดุสิต เป็นต้น 

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีมีหน่วยงานชื่อว่า Hospitality Training Solutions ซึ่งมีภารกิจในการออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการเฉพาะทางขององค์กรต่าง ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์พร้อมความเชี่ยวชาญไปช่วยพัฒนาและยกระดับให้กับองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะศึกษาความต้องการด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว พร้อมออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการจนเหนือความคาดหมาย ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เมื่อบุคลากรมีคุณภาพ องค์กรก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย การลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรจึงจะส่งเสริมให้ทั้งองค์กรและบุคลากรมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ รวมไปถึงการเพิ่มอายุการทำงานและสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว