Hi

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมบริการ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

01 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดโครงการ “Inspiring Hospitality Leadership Workshop” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่พร้อมส่งต่อให้แก่นักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำการบริการแบบเกินความคาดหมาย เนื่องจากเชื่อมั่นว่า ทักษะความเป็นผู้นำจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Feena May – CEO of The Inspiring Company และ Ms. Fabienne Bonjour สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบริการ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ รวมทั้งหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยดุสิตธานี

จากนั้นทางหลักสูตรนานาชาติได้ต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรม “Inspiring Hospitality Leadership Week” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำและสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาใหม่ สำหรับหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย ทฤษฎีความเป็นผู้นำ การจัดการภาวะผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมการแนะนำตัว กิจกรรม Workshop และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มนั้น นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีสื่อสารกับเพื่อนของตัวเอง ได้พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหา การฟัง ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับช่วยพัฒนาระดับความมั่นใจในตัวเอง รู้จักการเอาใจใส่ตัวเองและผู้อื่น เป็นต้น โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของหลักสูตรนานาชาติ ได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนะและประสบการณ์แก่กัน และเหนืออื่นใดก็คือ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันต่อไปอย่างยาวนาน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว