Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อุตสหกรรมบริการ

07 ตุลาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันก่อน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาเรียนรู้งานด้านการบริการ ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา ซึ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ด้านการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาบูรณาการกันอย่างลงตัวในการตกแต่งโรงแรมและนำเสนอบริการรูปแบบโลกอวกาศ  

โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ วรบรรพต Managing Director เครือโรงแรม เซ็นเตอร์พ้อย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ พาเยี่ยมชมโรงแรมในทุก ๆ แผนก ทั้งส่วนงานหน้าบ้านและหลังบ้านอย่าง Exclusive  รวมทั้งยังได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก และทดลองระบบ แสง สี เสียง สำหรับจัดงานอีเวนต์สุดอลังการ ซึ่งได้เปิดประสบการณ์และได้รับความรู้ใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรมการบริการโรงแรมสมัยใหม่เป็นอย่างมาก  รวมทั้งยังได้พบกับคุณปลา พัทธนันท์ บุญสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการโรงแรมรุ่น 19 มาดูแลน้อง ๆ ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน สามารถนำมาบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เส้นทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการต่อไป

   

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

25 พฤศจิกายน 2022

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว