Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อุตสหกรรมบริการ

07 ตุลาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อวันก่อน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาเรียนรู้งานด้านการบริการ ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา ซึ่งเป็นโรงแรมเปิดใหม่ชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่ด้านการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาบูรณาการกันอย่างลงตัวในการตกแต่งโรงแรมและนำเสนอบริการรูปแบบโลกอวกาศ  

โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ วรบรรพต Managing Director เครือโรงแรม เซ็นเตอร์พ้อย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ พาเยี่ยมชมโรงแรมในทุก ๆ แผนก ทั้งส่วนงานหน้าบ้านและหลังบ้านอย่าง Exclusive  รวมทั้งยังได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก และทดลองระบบ แสง สี เสียง สำหรับจัดงานอีเวนต์สุดอลังการ ซึ่งได้เปิดประสบการณ์และได้รับความรู้ใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรมการบริการโรงแรมสมัยใหม่เป็นอย่างมาก  รวมทั้งยังได้พบกับคุณปลา พัทธนันท์ บุญสุวรรณ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการโรงแรมรุ่น 19 มาดูแลน้อง ๆ ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์จริง เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและผู้สอน สามารถนำมาบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่เส้นทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการต่อไป

   

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

22 กันยายน 2023

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว