Hi

ยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

18 มีนาคม 2024

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานีได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ท่ามกลางความสุขสดชื่นและรอยยิ้มที่เปี่ยมความภาคภูมิใจของบรรดาผู้ปกครอง ญาติมิตร และเพื่อนฝูงของบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรดังกล่าวมี ท่านพลากร สุวรรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีอันมี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร เป็นอธิการบดี ในโอกาสนี้ท่านองคมนตรีได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้ว่า 

“ปริญญาบัตรนี้มีความหมายและความสำคัญมาก เพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะของแต่ละคนว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปปฏิบัติหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้า และยังผลถึงการการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ไปสร้างสรรค์ให้เกิดความสำเร็จกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยใช้ความรู้ ใช้ปัญญาในการสร้างความดีงามให้กับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองและสังคมไทยในอนาคต” 

นอกจากพิธีประสาทปริญญาบัตรแล้ว หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี ยังได้จัดงาน Brooch Ceremony เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการมอบโล่เกียรติยศ ผ้าพันคอ หมวกเชฟ และเข็มกลัดให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคน อีกทั้งยังเป็นโอกาสได้พบกับผู้แทนจากสถาบัน EHL Hospitality Business School และ Le Cordon Bleu พันธมิตรของหลักสูตรนานาชาติที่ให้เกียรติมาร่วมงาน 

ในขณะเดียวกัน หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ยังได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการปะกอบอาหาร จำนวน 18 คน และสาขาการจัดการโรงแรม 15 คน พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดีซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรวม 7 คนด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตและมหาบัณฑิตจะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการทั้งของไทยและนานาชาติให้ก้าวไปข้างหน้า สมดังโอวาทที่ท่านองคมนตรีได้มอบให้ไว้ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว