Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เก่งเกินต้าน กอดคอคว้ารางวัล ในรายการแข่งขัน Gourmet & Cuisine Young Chef 2022

16 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำทีมคว้ารางวัลในการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษา ในรายการแข่งขัน “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Thai Fusion Food” เป็นการเฟ้นหาเชฟหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ มาประดับวงการอาหารในเมืองไทย ปูทางสู่ความสำเร็จเป็นเชฟมืออาชีพ สอดคล้องกับกระแสความต้องการของกลุ่ม New Gen ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ และตลาดธุรกิจอาหาร Online Delivery ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 10 ทีม จาก 6 สถาบันการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

DTC Team รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ประกอบด้วย

 1. นางสาวนิธิกานต์ เปาทุย              
 2. นายกานต์ ทิพย์สุริย์                   

ทีม SideStreet รางวัลชมเชย ประกอบด้วย

 1. นางสาววิชิตา ตาตำเที่ยง
 2. นายจิรภิรมย์ ไชยา

ทีมเปียกปูนแอนด์เดอะแก๊งค์ ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา รางวัลชมเชย ประกอบด้วย

 1. นายกษิดิศ ปุนนพานิช
 2. นางสาวนรมน อยู่ยืน

ทีม SISTER รางวัล Popular Vote ประกอบด้วย

 1. นางสาวศิรภัสสร ปอแก้ว
 2. นางสาวลฎาภา สิงห์ทอง

นักศึกษาผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 1. นายณพวัฒน์ ทับล้อม

อาจารย์ผู้ดูแลการฝึกซ้อม

 1. เชฟปุ๊ จตุพร จึงมีสุข
 2. อาจารย์ณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว
 3. อาจารย์จตุรพล เจริญยิ่ง

วิทยาลัยดุสิตธานีให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมหอเกียรติยศ / รางวัล

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว