Hi

ก้าวแรกสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ กับกิจกรรม “The First Step To Be Bartender 2023” 

01 พฤศจิกายน 2023

หากพูดถึงอีกหนึ่งอาชีพในสายโรงแรมที่ดูเท่และเด็กๆ ใฝ่ฝันอยากเป็น น่าจะมีอาชีพ “บาร์เทนเดอร์” เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน  

ดังนั้นเมื่อไม่นานมานี้ ชมรม Bartender and Hotelier Club (BHC) วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้จัดกิจกรรม “The First Step To Be Bartender 2023” ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดวงกมล สุขมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในวิชาชีพบาร์เทนเดอร์ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากแล้ว ยังช่วยจุดประกายไอเดียให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบว่า จะสามารถพัฒนาและประยุกต์ทักษะที่ได้เรียนรู้ดังกล่าวมาใช้กับการทำงานหรือหารายได้ในอนาคตได้อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการดื่ม ตลอดจนความสำคัญของการดื่มอย่างรับผิดชอบ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 

และแน่นอนว่า เสมือนเป็นก้าวแรกของนักศึกษาให้ได้เรียนรู้ว่า อาชีพบาร์เทนเดอร์เหมาะสมกับตนหรือไม่ อย่างไร ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการวางแผนอนาคตของตนเองด้วย 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว