Hi

“ต่อยอดทักษะการบริการเครื่องดื่มขั้นสูง” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

22 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม Bartender and Hotelier Club ได้จัดโครงการ “First Step To Be Bartender 2022” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้แก่สมาชิกชมรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือต่อยอดการบริการเครื่องดื่มขั้นสูง ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์  เมื่อวันก่อน 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิติพัฒน์ พรวงศ์เลิศ Assistant beverage manager, Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya และอาจารย์ดวงกมล สุขมงคล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมของวิทยาลัย มาส่งต่อความรู้เชิงบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติจริง การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ และสาธิตการผสมเครื่องดื่ม  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

22 กุมภาพันธ์ 2024

ปัจจุบันคำว่า “นวัตกรรม” ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ใน Perception ของคนส่วนใหญ่มักตีความว่า นวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเท่านั้น ทั้งที่อันที่จริงแล้วนวัตกรรมมีความหมายหลากหลายมิติและกว้างไกลกว่านั้น ดังที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ให้คำนิยามไว้ว่า “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งคำว่า “สิ่งใหม่” ไม่ได้จำกัดแค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ในแวดวงธุรกิจยังรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการบริการ รูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่การพัฒนากระบวนการการทำงานและการบริหารงานโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ ก็ถือเป็นนวัตกรรมได้เหมือนกัน 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว