Hi

“ต่อยอดทักษะการบริการเครื่องดื่มขั้นสูง” ที่วิทยาลัยดุสิตธานี

22 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม Bartender and Hotelier Club ได้จัดโครงการ “First Step To Be Bartender 2022” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้แก่สมาชิกชมรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือต่อยอดการบริการเครื่องดื่มขั้นสูง ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์  เมื่อวันก่อน 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิติพัฒน์ พรวงศ์เลิศ Assistant beverage manager, Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya และอาจารย์ดวงกมล สุขมงคล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมของวิทยาลัย มาส่งต่อความรู้เชิงบรรยายพร้อมกับการปฏิบัติจริง การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ และสาธิตการผสมเครื่องดื่ม  เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพบาร์เทนเดอร์ ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว