Hi

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี แบ่งปันความรู้สู่โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

10 เมษายน 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจบริการของไทยภายใต้เครือดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย ดร. รัชนีภรณ์ งดงามวงศ์ วิทยากรพิเศษในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้ง 18 คน ร่วมแบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพและประสบการณ์อันมีค่าที่ได้รับจากวิทยาลัย ณ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย (EIS)

นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มกันเป็น 4 ทีม โดยแต่ละทีมจะดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ และข้อมูลเชิงลึกของวิทยาลัย ไปจนถึงการสาธิตการประกอบอาหาร อาทิ โดรายากิ ไก่ทอดเกาหลีซอสกระเทียมน้ำผึ้ง คุกกี้บราวนี่ แยมโรลบลูเบอร์รี่ ซุปครีมข้าวโพด และไก่กอร์ดองเบลอ โดยทุกกิจกรรม นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและการจัดการที่ยอดเยี่ยม และนอกจากนักเรียนของ EIS แล้ว ยังมีพนักงานโรงอาหารของโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้จากนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพของนักศึกษามากความสามารถเหล่านี้

“อาจารย์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโครงการ CSR นี้เกิดขึ้นมาได้จากความร่วมมือและการจัดการอันยอดเยี่ยมระหว่างนักศึกษารายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยาลัยดุสิตธานี กับโรงเรียนนานาชาติเอกมัย” ดร. รัชนีภรณ์ งดงามวงศ์กล่าว “การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของนักศึกษาทั้ง 17 คนจากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ และอีก 1 คนจากสาขาวิชาการจัดการการบริการ หลักสูตรนานาชาติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอันน่าชื่นชมในการมีส่วนร่วมกับชุมชน”

โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแบ่งปันความรู้สู่สังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ล้ำค่าให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ความท้าทายต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เผชิญระหว่างโครงการล้วนเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่สำคัญอันจะช่วยเสริมสร้างความอดทนและความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต โครงการความร่วมมือเพื่อแบ่งปันความรู้สู่สังคมในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน สู่ทั้งสถาบันการศึกษาและชุมชนซึ่งกันและกัน อันสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว