Hi

เก่งรอบด้านในสายงานบริการ นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีคว้าเหรียญทองแดงแข่งจัดสวนถาด

02 กุมภาพันธ์ 2024

หนึ่งในวิชาเรียนของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งทักษะอาวุธที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ก็คือ วิชาการจัดดอกไม้ และเมื่อไม่นานมานี้ แผนกกิจกรรมการแข่งขันการครัวและวิชาการ ศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้ฝึกฝีมือให้แก่นักศึกษาเพื่อส่งเข้าแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งและชื้น ในงานพฤกษาตะวันออก 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

ในงานครั้งนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในประเภททีม 2 คน จำนวน 7 ทีม ทั้งในประเภทการแข่งขันสวนถาดแห้งและสวนถาดชื้น ประกอบด้วย นายนภศร ประยูร นางสาวรุ่งทิวา ละม้ายแข นางสาวพิมพ์ภัทรา พิมพาภรณ์ นายยศกร วิทยาคม นายสิทธินันท์ อระวีพร นายชวิน พร้อมหมู่ญาติ นางสาวบุณยาวีร์ เจียมพานทอง นายพสิษฐ์ จงกิจ นายสิรวิชญ์ ภูมิภมร นายธนโชติ เทพเทียน นายปฏิพัทธ์ กุลดี นางสาวสุพิชญา มาพรม และ นายศิวกร วงษ์คำภา โดยมี อาจารย์วิมล อุ่นเพ็ชร เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผลปรากฏว่า นางสาวสุพิชญา มาพรม และ นายศิวกร วงษ์คำภา สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ 

สะท้อนให้เห็นว่า ไม่ใช่แค่ทักษะการทำอาหารหรือการโรงแรมโดยตรงเท่านั้นที่นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีมี แต่ก็มีทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานบริการด้วยเช่นกัน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว