Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ รักษ์โลกเนื่องในวัน Earth Day

23 เมษายน 2024

เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) 22 เมษายน 2567 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับการเชิญชวนจากเพื่อนบ้านผู้มีรั้วบ้านติดกันอย่างโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ให้ร่วมกันทำกิจกรรมรักษ์โลก เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรของทั้งสององค์กรตลอดจนผู้ที่ได้พบเห็น

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี และ ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาร่วมทำความสะอาด โดยมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมใจกันเดินเก็บขยะและเก็บกวาดซอยแก่นทอง (ศรีนครินทร์ 49) อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยดุสิตธานีและโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ในขณะที่ทางด้านโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ก็มีคุณสุปราณี ธรรมปราณี Executive Assistant Manager มาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับพนักงานของโรงแรมอย่างขะมักเขม้น นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตประเวศส่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดมาช่วยอีกแรงด้วย

สืบเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นมาโดยตลอด วันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้านนี้ โดยหวังว่าจะสามารถกระตุ้นให้ผู้คนดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษา ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ วันคุ้มครองโลกจะตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 54 ปีก่อนหรือเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2513

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว