Hi

“มะฮอกกานีช่องาม สืบสานประเพณีไหว้ครู” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

23 ธันวาคม 2022

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยแผนกกีฬาและกิจกรรมได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น นำโดยคุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์  

โดยภายในพิธีเริ่มต้นด้วยอธิการบดีผู้เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน เจิมหนังสือมงคล พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลให้นักศึกษาทุกคนดำเนินชีวิตภายในวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างราบรื่นตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำกล่าววัตถุประสงค์และบทสวดบูชาอาจารย์ การนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งยังมีบทเพลงร้องประสานเสียงโดยตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย เพลงพระคุณที่สาม เพลงเพราะคำครู และเพลงคนเก่งคนดี ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว