Hi

“มะฮอกกานีช่องาม สืบสานประเพณีไหว้ครู” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

23 ธันวาคม 2022

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี  โดยแผนกกีฬาและกิจกรรมได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น นำโดยคุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์  

โดยภายในพิธีเริ่มต้นด้วยอธิการบดีผู้เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน เจิมหนังสือมงคล พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลให้นักศึกษาทุกคนดำเนินชีวิตภายในวิทยาลัยดุสิตธานีได้อย่างราบรื่นตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำกล่าววัตถุประสงค์และบทสวดบูชาอาจารย์ การนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งยังมีบทเพลงร้องประสานเสียงโดยตัวแทนนักศึกษา ประกอบด้วย เพลงพระคุณที่สาม เพลงเพราะคำครู และเพลงคนเก่งคนดี ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

31 พฤษภาคม 2023

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว