Hi

“ดวลสกิลชิงแชมป์ในสายบริการ” วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสนามรบ 12 โรงเรียน ชิงชัยที่หนึ่งด้าน Hospitality กับงาน DTC Young Chef Challenge 

26 กรกฎาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดการแข่งขัน DTC Young Chef Challenge 2023 งานแข่งขันทำอาหารและเครื่องดื่มอันยิ่งใหญ่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมากกว่า 100 ชีวิตจากโรงเรียนพันธมิตรของวิทยาลัยดุสิตธานีจำนวน 12 แห่ง มาแสดงความสามารถในด้านงานบริการให้ได้รับรู้ การแข่งขันที่วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่ของห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีอุปกรณ์อันครบครันเป็นสนามรบสำหรับสาดความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

จุดเริ่มต้นของการแข่งขันมาจากความมุ่งมั่นของทางวิทยาลัยฯ ที่ต้องการเปิดพื้นที่สำหรับให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองในสายงานด้านบริการ พร้อมฝึกฝน รับประสบการณ์และแสดงความสามารถในสายงานนี้ เนื่องจากวิทยาลัยดุสิตธานีมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ซึ่งได้รับสืบทอดมาจากธุรกิจแม่อย่างเครือโรงแรมดุสิตธานี นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้พบกับผู้ร่วมความฝันเดียวกันจากหลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเครือข่าย รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ไปจนถึงคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ ที่มาช่วยแบ่งปันข้อมูลและเติมไฟแห่งความฝันได้  

การแข่งขันของ DTC Young Chef Challenge 2023 นั้นประกอบไปด้วย 5 สาขาหลักด้วยกัน ได้แก่ การประกอบอาหาร การผสมเครื่องดื่ม การจัดจานอาหาร การจัดและการตกแต่งโต๊ะอาหาร และการนำเสนอแนวคิดในการทำผลงาน ซึ่งนักเรียนจากทุกโรงเรียนต่างได้ฝึกซ้อมและเข้าร่วมเวิร์กช็อปเข้มข้นที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้นให้เป็นพิเศษก่อนการแข่งขันจริง ภายใต้โจทย์ท้าทายที่ให้แต่ละทีมนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับชาติมาตัดสิน และทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศคะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาได้แก่ 

การแข่งขันการประกอบอาหาร  

ทีม SWT293 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นครปฐม 

การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม  

ทีม Young Chef จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 

การแข่งขันการจัดจานอาหาร 

ทีม SWT293 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นครปฐม 

การแข่งขันการจัดและการตกแต่งโต๊ะอาหาร  

ทีม AC Cuisine จากโรงเรียนอัสสัมชัญ 

การแข่งขันการนำเสนอแนวคิดในการทำผลงาน 

ทีมสหศิลป์ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี 

ส่วน 3 ทีมที่ได้คะแนนรวมจากทุกสาขาสูงสุดและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับต่าง ๆ ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศ 

ทีมน้ำนิ่งไหลลึก จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ทีมอ้ายพาวเวอร์เรนเจอร์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ทีม MIC จากโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 

คุณพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนึ่งในกรรมการผู้ตัดสิน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “นักเรียนทุกทีมมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์มาก ได้เห็นศักยภาพของน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาว่าพวกเขาก็สามารถครีเอตเมนูอาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยตัวเอง ถือว่าน้อง ๆ ทุกคนเก่งมาก ต้องขอชื่นชมทางวิทยาลัยดุสิตธานีที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนวัยมัธยมด้วยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำอาหาร ซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วย มีน้อง ๆ หลายทีมแบ่งปันให้ฟังว่าพวกเขาได้นำวัตถุดิบจากบ้านเกิดของเขาและของเพื่อน ๆ มาทำเป็นเมนูอาหาร โดยเล่าที่มาเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ส่งเสริมเรื่อง Gastronomy Tourism และ BCG ถือได้ว่าวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและปลูกฝังการพัฒนาด้าน Sustainable Tourism ไปในตัว” 

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นในการปลุกปั้นอนาคตของชาติให้มีความรู้และความสามารถในด้านงานบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในโลก และยังช่วยให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่อไป 

ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน ดังต่อไปนี้  

1.บริษัท สยามแก๊ส แอนด์  ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัทแลคตาซอย จำกัด

3.บริษัท คัทบอย จำกัด

4.บริษัท เซสตี้ไบต์ จำกัด

5.ร้านอาหารร่มไม้ริมนา

6.Yamasa Asia Oceania Company Limited 

7.บริษัท ซอส เลข 9 จำกัด

8.บริษัท โกลเบิล ชินเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

9.บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

10.บริษัท  แฮปปี้  อินเตอร์  เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

11.น้ำผึ้ง Siam Bee Secret

12.ร้านอิ่มปังเบเกอรี่

13.ร้าน Casa Süss

14.ร้านทรงสมัยราชเทวี

15.บริษัท เดลิช ฟู้ดส์ จำกัด

16.บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด

17.บริษัท ออลฟอร์เบกกิ้ง ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด

18.บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

19.บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และ 20.บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว