Hi

“เสริมทักษะนอกตำรา เตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนวิทยาลัย” สำนักประชาสัมพันธ์ DTC จัดเวิร์กช็อปพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา DTCYA 

21 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

ในฐานะที่ DTC Young Ambassador (DTCYA) ถือเป็นตัวแทนของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการโรงแรม ศิลปะการประกอบอาหาร และการบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นตัวแทนต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย ดังนั้นบุคลิกภาพที่ดีอันมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้าง First Impression ต่อผู้พบเห็นนับเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ริเริ่มจัดทำโครงการ DTC Young Ambassador จึงได้จัดเวิร์กช็อปในหัวข้อ “สร้างภาพลักษณ์และยกระดับบุคลิกภาพ (Create Image & Upgrade Personality” ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็น DTCYA โดยเฉพาะ 

การจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็เพื่อเสริมทักษะนอกตำราให้แก่นักศึกษาโครงการ DTCYA Season 3 ที่เพิ่งดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีบุคลิกภาพในเบื้องต้นที่เหมาะสม กล้าคิด กล้าแสดงออก พูดจาฉาดฉาน มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิภาณไหวพริบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ต้องมีทัศนคติเชิงบวกและพร้อมที่จะสละแรงกาย แรงใจ ตลอดจนเวลาอันมีค่าเพื่อมาช่วยเหลือในกิจการและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย อาทิ การทำหน้าที่เป็นไกด์พาผู้เข้ามาเยือนเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ บุคลิกภาพที่ดีจึงนับเป็นคุณสมบัติแรกที่พึงมี สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้เชิญ คุณอ๋อง-ณัฐดนัย วัฒนพานิช และ คุณปุย-ฉันทิชา จันทรสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านบุคลิกภาพในฐานะที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยมาอย่างยาวนาน มาเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง การไหว้ การโพสท่าถ่ายรูป หรือแม้แต่เคล็ดลับการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ 

“เป็นอีกหนึ่งคลาสที่สนุกและมีความสุขมาก” คุณอ๋อง ซึ่งนอกจากจะเป็นวิทยากรแล้ว ยังสวมหมวกอีกใบเป็นนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวชื่นชมนักศึกษาโครงการ DTCYA “น้องๆ DTCYA ทุกคนน่ารัก ตั้งใจ และมีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ น้องทุกคนให้ความร่วมมือฝึกปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเต็มที่ และน่าดีใจที่น้องๆ ทุกคนล้วนมีพื้นฐานและความเป็นมืออาชีพในการสร้างภาพลักษณ์อยู่แล้ว ทำให้เรียนรู้ได้เร็วมาก สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านนี้ของอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้ามีโอกาสผมและคุณปุยก็อยากร่วมงานกับนักศึกษาและบุคลากรที่มีคุณภาพของวิทยาลัยดุสิตธานีอีก” 

โครงการ DTC Young Ambassador จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้ว เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่เป็นเสมือนหน้าตาของวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่นๆ โดยวิทยาลัยมุ่งหวังว่า การเป็น DTCYA ของทุกคนจะไม่เพียงช่วยภารกิจของวิทยาลัยให้ลุล่วง แต่ประสบการณ์ที่ได้รับจะทำให้พวกเขากลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว