Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เฟ้นหาตัวแทนเข้าชิงชัยเวทีระดับประเทศ Startup Thailand League 2024 

26 เมษายน 2024

เป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วประเทศ นั่นคือ การแข่งขัน Startup Thailand League 2024 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) สำหรับนักศึกษาทุกระดับทั้งปริญญาตรี โท และเอกทั่วประเทศ เพื่อขอทุนสนับสนุนจำนวน 25,000 บาทในการพัฒนา Prototype โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ก็ไม่พลาดโอกาสร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เพราะถึงแม้ว่าวิทยาลัยดุสิตธานีจะมีชื่อเสียงเรื่องหลักสูตรทางด้านธุรกิจบริการ แต่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทก็จะได้รับวุฒิทางด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากวิทยาลัยดุสิตธานีไม่ได้ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมุ่งบ่มเพาะให้ผู้เรียนก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารและเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย 

โดยเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อ Startup ด้วยแนวคิด Lean Canvas และการอบรม Go To Market Strategy พร้อมทั้งจัดการแข่งขัน DTC Startup Thailand League 2024 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งผลปรากฏว่า มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยในการชิงชัยรอบภูมิภาครวม 5 ทีม ได้แก่ ทีมออมุกไก่ ทีม Grainlato ทีมเหล่าแม่ย้อยนักปฏิบัติการ ทีม Larimore และทีม Flowie Flowers  

วิทยาลัยดุสิตธานีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันที่ท้าทายนี้ ก็เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การนำเสนอ และการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั่วประเทศ อีกทั้งมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนวัตกรรม อันจะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมต่อไปในอนาคตด้วย 

สำหรับการแข่งขันในรอบภูมิภาคจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ซึ่งไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีจะคว้าชัยชนะมาได้หรือไม่ แต่ประสบการณ์และเครือข่ายทางธุรกิจที่นักศึกษาจะได้รับก็ถือเป็นรางวัลที่ล้ำค่าแล้ว 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว