Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 “ 

01 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของไทย ในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันก่อน  

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำทุกปี เพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาร่วมกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมกับได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การสนับสนุนนักศึกษาในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา การผลักดันตัวเองเพื่อหาประสบการณ์การหลาย ๆ อย่างในช่วงของการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญและควรเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยสร้างเสริมทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการหางานในอนาคต  

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว