Hi

“จับมือเสริมความแข็งแกร่งทางการศึกษา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ   

03 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี  นำโดย นางสาวจินตภาณี รัตนมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง นางสาวสุภาวดี  วิไลสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง และนางอินทิรา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย เพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย 

ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้เดินเยี่ยมชมวิทยาลัยเพื่อดูการเรียนการสอน ตลอดจนเรียนรู้ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของวิทยาลัย พร้อมกับได้รับข้อมูลของสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร โดย อ.ชรัตน์ บูรณะสมทบ และร่วมทำอาหารในเมนู “Salad Roll” โดย อ.นิกร สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว