Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “ส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคม”

25 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม DTC Fun(d) Club ได้จัดโครงการ  DTC Share for Fun(d)  ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งในปณิธานที่วิทยาลัยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน 

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสอนการพิมพ์ภาพด้วยใบไม้  กิจกรรมการหยดสี (Magic Milk) กิจกรรมการผสมเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่น้อง ๆ พร้อมกับการมอบสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ได้รับการบริจาคจากคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี รวมไปถึงเครื่องดื่มจากบริษัทแลคตาซอยที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการครั้งนี้อีกด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

30 เมษายน 2024

เมื่อไม่นานมานี้ Dusit International นำโดย คุณนิชา รัตนกุล ผู้จัดการอาวุโสด้าน Talent and Career Development ของกลุ่ม Dusit International พร้อมทีมงาน คุณ Kinzang Iham ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานจากโปรแกรม EHL ได้เข้ามาพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าในเครือโรงแรมดุสิตธานี ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร LEAD Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี (ว่าที่บัณฑิตและศิษย์เก่า) ที่มองหาความท้าทาย ต้องการค้นหาประสบการณ์ใหม่ และอยากเติบโตอย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ Dusit International ทั้งในและต่างประเทศ 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว