Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “ส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคม”

25 มกราคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยชมรม DTC Fun(d) Club ได้จัดโครงการ  DTC Share for Fun(d)  ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งในปณิธานที่วิทยาลัยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่น้องๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องๆ ที่มีปัญหาทางด้านการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน 

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสอนการพิมพ์ภาพด้วยใบไม้  กิจกรรมการหยดสี (Magic Milk) กิจกรรมการผสมเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่น้อง ๆ พร้อมกับการมอบสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ได้รับการบริจาคจากคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี รวมไปถึงเครื่องดื่มจากบริษัทแลคตาซอยที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการครั้งนี้อีกด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

31 พฤษภาคม 2023

31 พฤษภาคม 2023

เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรงในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน “Spring of Mahogany #24” ปาร์ตี้เล็กๆ น่ารัก ทว่าเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานีที่เปรียบเสมือนช่อมะฮอกกานี ต้นไม้ประจำวิทยาลัย ที่ได้รับการปลูก เพาะพันธุ์ ให้ปุ๋ยและรดน้ำ จนเติบใหญ่งอกงาม กระทั่งออกดอกเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบาน พร้อมจะเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ไม่ต่างจากว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยที่ได้รับการบ่มเพาะความรู้และทักษะ จนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจบริการต่อไ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว