Hi

“วิทยาลัยดุสิตธานีขานรับเทรนด์โลก” เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพ 

08 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการจัดการด้านสุขภาพ 

ได้นำนักศึกษา ศึกษาดูงานพร้อมกับเรียนรู้การทำงานในธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม การปรับตัวให้เข้ากับการทำงาน โอกาสและการเติบโตในธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม การผสมน้ำมันหอมระเหย กลิ่นบำบัด รวมไปถึงการต่อยอดในการสร้างแนวคิดพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ณ Scent and Sense กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน 

ในปัจจุบันมีผู้นิยมและสนใจศึกษาวิธีการนวดทั้งนวดไทย นวดอโรมา นวดกดจุด นวดสวีดิชกันอย่างแพร่หลายเพราะการนวดช่วยผ่อนคลายและบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อยล้าจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การทำงานและความเครียดต่าง ๆ การนวดเป็นวิธีการที่สะดวกสามารถทำได้ด้วยตนเอง และช่วยผู้อื่นได้ อาจารย์ผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป   

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว