Hi

เฟ้นหา Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน “Pour it up DTC Mixologist Competition 2024”

22 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน DTC Showcase 2024” เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ การแข่งขันการผสมเครื่องดื่ม “Pour it up DTC Mixologist Competition 2024” ซึ่งมีสถาบันระดับอุดมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 สถาบัน เพื่อเฟ้นหาอนาคต Mixologist หน้าใหม่ให้วงการ 

การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม  “Pour it up DTC Mixologist Competition 2024” มาใน Theme Love to Share Love to Shake โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการผสมเครื่องดื่ม กระบวนการคิดและสร้างสรรค์สูตรเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากลให้กับนักศึกษา เป็นการนำความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (Life Long Learning) และเป็นการสร้างทีมนักศึกษารุ่นใหม่ในการเข้าแข่งขันผสมเครื่องดื่ม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในการผสมเครื่องดื่มจากบริษัทเครื่องดื่มชั้นนำ 

โดยผลของการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศ 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่ นายสุกลพศิษฏ์ ศรีเพ็ชรวงศ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

  • มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ นาย มักซ์ลา ซาโบคาด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ นางสาวคีตภัทร ชูวงษ์วาลย์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  

  • วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้แก่ นางสาวสกาวใจ วงษ์สุวรรณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นายฐานพัฒน์ ชุณหะวัต 

รางวัลพิเศษ The Best Of Bacardi  

  • วิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ นางสาวพรลภัส ชาญไชย 

การแข่งขันจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการภายนอกผู้มากประสบการณ์ที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน หรือบริษัทผู้ให้การสบับสนุน ได้แก่ บริษัทบาคาดี้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท General Distribution Service Company Limited – GDS บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน) น้ำผึ้ง Siam Bee Secret  ร้านอาหาร U&ME Coffee และปิดท้ายด้วยศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขัน ที่ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในอนาคต โดยเฉพาะอาชีพ Mixologist ซึ่งเป็นอาชีพอินเทรนด์ของวัยรุ่นปัจจุบัน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว