Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีเผยความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

11 เมษายน 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนจากสำนักงานส่วนกลาง Dusit Foods และ Dusit International พร้อมด้วยคณะทำงานจากโครงการ Earth Safe ได้เข้ามาเยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนของวิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีคุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดี และ อาจารย์กรกช มนตรีสุขศิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันสอนด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และศิลปะการประกอบอาหาร ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) โดยที่ผ่านมาได้รณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ DTC Green College ในหมู่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดเตรียมถังขยะแยกประเภท การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำจากโฟมและพลาสติก การจัดทำตัวอย่างแปลงผัก การผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้เองภายในวิทยาลัย การผลิตปุ๋ยจากขยะเศษอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ความยั่งยืนหรือ Sustainability นั้นเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่ขับเคลื่อนวิทยาลัย นอกเหนือจากการบูรณาการ (Integration) การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (Digitalization) และการปลูกฝังแนวคิดอันเป็นสากล (International) 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว