Hi

นักศึกษาผนึกกำลังทำโรงทาน “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” 

25 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

ปัจจุบันการใช้ชีวิตมีความเร่งรีบและการแข่งขันสูง จึงทำให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญในการเข้าวัดเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและความใส่ใจในการทำบุญลดน้อยลง รวมถึงศาสนสถานที่มีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ขาดการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจเกิดจากการเห็นแก่ตัวจากคนบางกลุ่ม และการไม่รับผิดชอบตนเอง ทำให้เกิดปัญหาส่วนรวม และในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงวัดเพื่อทำบุญ ทำให้การทำบุญเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเหตุให้ความต้องการในการเข้าวัดลดน้อยลง 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว