Hi

เสียงหัวเราะและรอยยิ้มกระจายในงาน DTC Freshman Camp 2023 ของวิทยาลัยดุสิตธานี 

15 สิงหาคม 2023

ผ่านพ้นไปอีกครั้งแล้วสำหรับงาน DTC Freshman Camp หรือกิจกรรมรับเพื่อนใหม่อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในปี 2023 นี้ แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ยกขบวนพานักศึกษาใหม่ไปร่วมทำกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี   

ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืนอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มากมาย ซึ่งไม่เพียงจะทำให้ทั่วทั้งแคมป์กระจายไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเฟรชชี่ของทั้งวิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และศูนย์การศึกษาพัทยา ตลอดจนรุ่นพี่และคณาจารย์เท่านั้น แต่ยังกระชับความสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างรุ่น อีกทั้งช่วยลดช่องว่างระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และในเข้าใจในวัฒนธรรมของวิทยาลัยดุสิตธานีด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า DTC Freshman Camp 2023 ในครั้งนี้ จะเป็นรากยึดโยงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนสมัครสมานกลมเกลียว และเติบโตงอกงามเป็นช่อมะฮอกกานีที่แบ่งบานต่อไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว