Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “ร่วมใจ ฝ่าอุทกภัย” 

11 มกราคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ  DTC Flood Project ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งในปณิธานที่วิทยาลัยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารและยาแก่ประชาชนในชุมชนนาหมอนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและจัดการกับปัญหาผักตบชวา ณ ชุมชนนาหมอน เขตหนองจอก กรุงเทพ เมื่อวันก่อน 

เนื่องด้วยโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังและเข้าสู่บ้านเรือน ซึ่งเป็นผลมาจากการระบายน้ำเหนือ จากเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ โดยส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในเขตหนองจอก โดยเฉพาะ ชุมชนนาหมอน ซึ่งยังไม่มีหัวหน้าชุมชน จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนาหมอนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี เสริมสร้างให้มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้ทางสโมสรนักศึกษายังได้เปิดรับบริจาคเพื่อนำรายได้ทั้งหมดที่ได้รับไปจัดทำถุง ยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 40 ชุด พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกำจัดขยะมูลฝอยและผักตบชวาในชุมชนอีกด้วย 

วิทยาลัยดุสิตธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยจะมีโครงการอีกมากมายเพื่อส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว