Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition พัฒนาทักษะทำอาหารและจัดโต๊ะ 

22 กุมภาพันธ์ 2024

ในงาน DTC Showcase 2024 ที่วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ นั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน มีสาระ และน่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นคือการแข่งขัน DTC Culinary & Hospitality Competition 2023 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก 

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งทักษะอุตสาหกรรมบริการ 3 ด้าน ได้แก่ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การตกแต่งโต๊ะอาหาร และการทำเบเกอรี่ โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละด้านต้องมาบูรณาการทีมร่วมกันเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยได้จำลองบรรยากาศการให้บริการเสมือนจริงของห้องอาหารและงานเลี้ยงมาไว้ในศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ซึ่งไม่เพียงสร้างความสมจริงเท่านั้น แต่ยังทำให้นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกการทำงานร่วมกันและเรียนรู้การสื่อสาร เพื่อให้งานสำเร็จออกมาด้วยดี เพราะในชีวิตการทำงานจริงก็ต้องทำงานกันเป็นทีมนั่นเอง  

หลังจากผ่านรอบคัดเลือกซึ่งจัดภายในวิทยาลัยดุสิตธานีแล้ว ผู้เข้ารอบก็ต้องมาโชว์ฝีมือที่ซีคอนสแควร์ เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม และขนม พร้อมจัดโต๊ะให้สวยงาม แล้วให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายที่มาชิมและตัดสินทีมผู้ชนะซึ่งได้แก่ 

Champion of Bakery 

 • นายภูภิพัชน์ อัศวจุฑานนท์  
 • นายทัศนันท์ สุวรรณวงศ์  
 • นางสาวณฐนนท ทรัพย์ทวีวศิน  

Champion of Floristry 

 • นายนครินทร์ จรูญพันธุ์วณิช 
 • นายสิรวิชญ์ ภูมิภมร  

Champion of Service 

 • นางสาวปลายฝน ถ้ำสูงเนิน  

The Best of Bakery 

 • นางสาววรณัน ไพรกิจเจริญ  
 • นายจารุวัฒน์ โจว  
 • นางสาวอรสินี ประภาสสุวรรณ  

The Best of Floristry 

 • นางสาวรุ่งทิวา ละม้ายแข  
 • นางสาวพิมพ์ภัทรา พิมพาภรณ์  

The Best of Service 

 • นางสาวพนัชกร บุญตะนัย  

การแข่งขันจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ได้แก่ Nestle Professional Thailand, บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิมเพรสเซนท์ จำกัด รวมทั้งศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ซึ่งเอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขัน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในอนาคตร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว