Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “รับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน” จาก บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด

24 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยอาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองจากประเทศญี่ปุ่น จาก บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด นำโดยคุณสุภัทรา เดชะศริพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) Domestic Sales Manager เป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จำนวน 30 กล่อง 

วิทยาลัยดุสิตธานีขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ทั้งนี้จะนำผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว