Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “รับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน” จาก บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด

24 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดยอาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองจากประเทศญี่ปุ่น จาก บริษัท ยามาซ่า เอเชีย โอเชียเนีย จำกัด นำโดยคุณสุภัทรา เดชะศริพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) Domestic Sales Manager เป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จำนวน 30 กล่อง 

วิทยาลัยดุสิตธานีขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ ทั้งนี้จะนำผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป  

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว