Hi

“สร้างป่าร่วมกัน” โครงการดีๆ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากวิทยาลัยดุสิตธานี 

10 มกราคม 2024

แม้ปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนจะถูกหยิบยกมาพูดถึงเป็นเวลานับสิบปี แต่ปัจจุบันโลกของเราก็ยังคงเผชิญปัญหาดังกล่าวอยู่ดี  

เมื่อไม่นานมานี้ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยดุสิตธานี สถานศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้จัดกิจกรรม “สร้างป่าร่วมกัน” (All in one in “Our Hands”) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกนั่นเอง โดยทางชมรมได้นำนักศึกษาไปร่วมกันทำฝายธรรมชาติและเพาะพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มจำนวนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และพื้นที่ดำรงชีพให้กับสัตว์ป่า ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

แม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆ ของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง แต่ก็สร้างความปลื้มปีติใจให้แก่ผู้เข้าร่วมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังเช่นที่ นายกิตติ มณีโชติ ประธานชมรมฯ เป็นตัวแทนกล่าวถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่จัดทำค่ายในครั้งนี้ 

“โครงการนี้เป็นโครงการที่พาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และเพิ่มขึ้น ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์จัดทำขึ้น เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดว่า แต่ละพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกพันธุ์ไม้ต่างชนิดกัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อให้เราเรียนรู้ถึงการเอาตัวรอดในป่า นอกจากจะมีกิจกรรมดีๆ จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่แล้ว สตาฟของชมรมยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างทุกๆ คนภายในค่าย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ ต่อการอยู่และทำงานร่วมกัน นอกจากนี้การที่เราได้ช่วยกันทำฝายกันน้ำก็ทำให้ได้ฝึกความสามัคคีและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าร่วมโครงการนี้จึงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติมากขึ้น” 

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งหวังว่า กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ นี้จะกลายเป็นต้นทางในการถ่ายทอดจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมไปยังคนรอบข้าง จนเกิดการบอกต่อขยายเป็นวงกว้าง เพื่อปกปักรักษาโลกใบนี้ไว้ให้คนรุ่นต่อๆ ไป 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว