Hi

เวิร์กชอปเครื่องดื่มเบียร์ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

08 ธันวาคม 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยได้เชิญวิทยากรมาส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ได้แก่ Mr.Brian Bartusch, Beervana Owner มาให้ความรู้ในหัวข้อ “Craft Beer Tasting Workshop by Beervana Thailand” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องของเบียร์อย่างลงลึกทุกรายละเอียด ณ ห้องบาร์ เมื่อวันก่อน

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศโดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว