Hi

อิ่มเอมผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ กับกิจกรรมวันเด็กของวิทยาลัยดุสิตธานี 

16 มกราคม 2024

เป็นประจำทุกปีที่เมื่อถึงวันเด็กคราวใด แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ที่จะต้องจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเดียวกันกับวิทยาลัยดุสิตธานี บ้านใกล้เรือนเคียงกันจนเป็นเหมือนเพื่อนสนิท 

ปีนี้ก็เช่นกัน เมื่อวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ที่ผ่านมา แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้ไปจัดกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์เช่นเคย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของการเป็นผู้ให้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ   

ทางแผนกจึงทำการเปิดรับบริจาคของขวัญและสื่อการเรียนการสอนจากทางนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รวมไปถึงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมเพื่อนำไปมอบให้แก่ทางโรงเรียน อีกทั้งยังนำทีมนักศึกษาไปปรุงอาหารแจกน้องๆ นักเรียนด้วย โดยมี ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และรักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยมอบสิ่งของดังกล่าว 

งานนี้จึงไม่เพียงนำความอิ่มเอมมาให้ผู้ให้ซึ่งก็คือนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย แต่ยังนำความอิ่มใจมาให้ผู้รับอย่างน้องๆ นักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ไปพร้อมๆ กัน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว