Hi

อิ่มเอมผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ กับกิจกรรมวันเด็กของวิทยาลัยดุสิตธานี 

16 มกราคม 2024

เป็นประจำทุกปีที่เมื่อถึงวันเด็กคราวใด แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ที่จะต้องจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเดียวกันกับวิทยาลัยดุสิตธานี บ้านใกล้เรือนเคียงกันจนเป็นเหมือนเพื่อนสนิท 

ปีนี้ก็เช่นกัน เมื่อวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ที่ผ่านมา แผนกกีฬาและกิจกรรม ศูนย์พัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ก็ได้ไปจัดกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์เช่นเคย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของการเป็นผู้ให้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของประเทศ   

ทางแผนกจึงทำการเปิดรับบริจาคของขวัญและสื่อการเรียนการสอนจากทางนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร รวมไปถึงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมเพื่อนำไปมอบให้แก่ทางโรงเรียน อีกทั้งยังนำทีมนักศึกษาไปปรุงอาหารแจกน้องๆ นักเรียนด้วย โดยมี ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และรักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยมอบสิ่งของดังกล่าว 

งานนี้จึงไม่เพียงนำความอิ่มเอมมาให้ผู้ให้ซึ่งก็คือนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย แต่ยังนำความอิ่มใจมาให้ผู้รับอย่างน้องๆ นักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ไปพร้อมๆ กัน 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว