Hi

“ผลักดันนักศึกษาให้โกอินเตอร์” วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การต้อนรับพันธมิตรระดับสากล

04 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์พัฒนาอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ตอกย้ำพันธกิจหลักด้านความเป็นสากล (Internationalization) ด้วยการเพิ่มโอกาสในการฝึกงานต่างประเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย โดยเชิญ Mr. Jacques Landry, the Human Resources Director จาก Ritz Carlton Dove Mountain และ Mr. Thomas Riveyran, CEO Placement International มาให้ข้อมูลการเลือกสถานประกอบการสำหรับการฝึกงานต่างประเทศให้แก่นักศึกษา ณ บริเวณ Co-working Space วิทยาลัยดุสิตธานี นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาอาชีพยังได้ต้อนรับ คุณเอกวัฒน์ ไทยวัฒน์ Managing Director จาก บริษัท American Learning ที่มานำเสนอโอกาสในการฝึกงานต่างประเทศแบบพรีเมียมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอีกด้วย

วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นสากลให้แก่นักศึกษา ด้วยการทำความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมโลก

 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

25 พฤศจิกายน 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยนักศึกษาชมรม DTC Fun(d) Club ตระหนักถึงความสำคัญ ความงดงาม และคุณค่าของวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของไทย จึงจัดทำโครงการ “DTC Fun(d) ปันบุญ ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้นักศึกษาได้นำทักษะในด้านการประกอบอาหารไปใช้ในการทำโรงทาน เพื่อมอบให้แก่ภิกษุสามเณร รวมไปถึงบุคคลทั่วไป พร้อมกับมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องสุขาในบริเวณศาสนสถาน เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมฟังธรรม และถวายสังฆทาน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาให้เป็นมรดกตกทอดสืบไป ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร เมื่อวันก่อน

25 พฤศจิกายน 2022

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว