Hi

“ผลักดันนักศึกษาให้โกอินเตอร์” วิทยาลัยดุสิตธานี ให้การต้อนรับพันธมิตรระดับสากล

04 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์พัฒนาอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการชั้นแนวหน้าของไทยในเครือโรงแรมดุสิตธานี ตอกย้ำพันธกิจหลักด้านความเป็นสากล (Internationalization) ด้วยการเพิ่มโอกาสในการฝึกงานต่างประเทศให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย โดยเชิญ Mr. Jacques Landry, the Human Resources Director จาก Ritz Carlton Dove Mountain และ Mr. Thomas Riveyran, CEO Placement International มาให้ข้อมูลการเลือกสถานประกอบการสำหรับการฝึกงานต่างประเทศให้แก่นักศึกษา ณ บริเวณ Co-working Space วิทยาลัยดุสิตธานี นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาอาชีพยังได้ต้อนรับ คุณเอกวัฒน์ ไทยวัฒน์ Managing Director จาก บริษัท American Learning ที่มานำเสนอโอกาสในการฝึกงานต่างประเทศแบบพรีเมียมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอีกด้วย

วิทยาลัยดุสิตธานีมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเป็นสากลให้แก่นักศึกษา ด้วยการทำความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผลักดันให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปฝึกงานต่างประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมโลก

 

ข่าวสารและกิจกรรมJob Fair

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

23 มีนาคม 2023

ทยาลัยดุสิตธานี จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ริเริ่มโครงการ “สร้างโอกาส เสริมอาชีพ สำหรับผู้ด้อยโอกาส” ขึ้น ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลบริเวณชายแดนไทย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนับเป็นการเสริมทักษะสำหรับการทำงาน โดยคาดหวังว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถใช้ทักษะเหล่านี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม อันจะนำมาซึ่งรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

22 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ ดร.ฌานิกา ศรีวรรณวิทย์  (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยคณะจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้เดินทางเพื่อร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"  นำโดย นาย พเยาว์ เกตานนท์    (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว