Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 

26 มกราคม 2024

ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีผู้ใจบุญบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการรณรงค์ขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มเติม แต่เราก็ยังคงได้ยินข่าวปัญหาโลหิตในคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยอยู่เป็นระยะ 

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์สุขภาพนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาแสดงความประสงค์จะบริจาคจำนวน 109 ราย แต่เนื่องจากผู้ขอบริจาคบางรายมีสภาพร่างกายที่ยังไม่พร้อมต่อการบริจาค จึงมีจำนวนผู้ที่สามารถให้บริจาคได้รวมทั้งสิ้น 64 ราย

จากสถิติของสภากาชาดไทยระบุว่า การบริจาคโลหิตทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 1,606,743 คน พบว่าผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มีปริมาณมากถึง 1,057,894 คน คิดเป็นร้อยละ 65.84 ขณะที่ ผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง มีจำนวนเพียง 73,770 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59 และยังมีผู้บริจาคโลหิตปีละ 2 ครั้ง จำนวน 313,029 คน คิดเป็นร้อยละ 19.48 บริจาคโลหิตปีละ 3 ครั้ง จำนวน 156,052 คน คิดเป็นร้อยละ 9.71 ส่วนผู้บริจาคโลหิตมากกว่า 4 ครั้ง จำนวน 5,998 คิดเป็นร้อยละ 0.37 ทว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อสำหรับการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือด เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต่ำ ฯลฯ ดังนั้นจึงรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้งเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอตลอดปี (ข้อมูลจาก www.thairath.co.th) 

การบริจาคโลหิตนั้นไม่เพียงทำให้ได้ความสุขทางใจและได้บุญ แต่ยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น ผิวพรรณสดใส เปล่งปลั่งอีกด้วย ศูนย์สุขภาพนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อเพื่อนมนุษย์ตลอดมา ดังเช่นกิจกรรมขอรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว