Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดกิจกรรม “เรียนนอกรั้ว ทัวร์ชุมชน: ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย” 

02 พฤศจิกายน 2023

พันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้แก่ ความยั่งยืน หรือ Sustainability ดังนั้นวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นผลักดันให้นักศึกษามีจิตสำนึกและทักษะความรู้ด้านนี้เสมอมา 

หนึ่งในเครื่องมือสำหรับสร้างจิตสำนึกด้านนี้ก็คือ การให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานและเก็บเกี่ยวความรู้จากชุมชนยั่งยืนต่างๆ ดังเช่นเมื่อไม่นานมานี้ ชมรมการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดกิจกรรม “เรียนนอกรั้ว ทัวร์ชุมชน: ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย” ขึ้น ณ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานชุมชน สร้างเสริมความรู้และทักษะการประกอบอาหารและวัตถุดิบนอกเหนือจากการเรียนในวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ใช้เวลาว่างเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

นางสาวสุทธิณี เสือคำราม ประธานชมรมการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ได้เป็นตัวแทนกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ว่า 

“โครงการนี้เป็นโครงการที่พาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตจากจากคุณลุงและคุณป้าในชุมชนตะเคียนเตี้ย มีการให้ความรู้เรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ตามสวนของชาวบ้านและสวนป่าของชุมชน เช่น มะพร้าว หน่อกะลา เป็นต้น ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ ที่นำมาทำเครื่องแกง รวมไปถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นสบู่มะพร้าว วุ้นมะพร้าว การทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ทั้งเรื่องการทำอาหารและขนมแบบพื้นบ้าน ได้สนุกกับการเรียนรู้วิถีชีวิตและอาชีพของชาวบ้านชุมชนตะเคียนเตี้ย ได้แวะเยี่ยมคุณป้าชื่นที่อายุมากที่สุดและถือว่าเป็นผู้อาวุโสสำหรับชุมชนตะเคียนเตี้ย ซึ่งเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณป้า นอกจากนี้ยังได้ปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ไปล้งมะพร้าวที่เป็นสถานที่ส่งออกมะพร้าวไปยังจังหวัดอื่นๆ ถือว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ที่ได้ออกไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในครั้งนี้ค่ะ” 

วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งหวังว่า นักศึกษาจะสามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและวิถีชีวิตพื้นบ้านที่ได้เก็บเกี่ยวจากกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว