Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “ภาคภูมิใจกับตัวแทนนักศึกษา ในการประชุมเอเปค 2022”  

22 พฤศจิกายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติภารกิจต้อนรับผู้นำในการประชุมเอเปค 2022 ได้แก่ นายพัชรพล เด่นงามวศิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษามากกว่า 100 คน เหลือเพียง 25 คน ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากอีกหลายสถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา  

การประชุมเอเปค 2022   (APEC 2022 Thailand) เป็นการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 และการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยแนวคิดหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยประเทศไทยได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นหัวข้อหลักในการประชุมและจัดทำข้อเสนอไปยังผู้นำเขตเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี น้องแบมบู – นายพัชรพล เด่นงามวศิน กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ และแบมคือหนึ่งในตัวแทนนักศึกษา 25 คน ในการปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน โดยได้มีโอกาสไปช่วยงานของฝ่าย ABAC (APEC Business Advisory Council) อาทิ การร่วมวางแผนกับทีม การได้เป็นผู้เชิญผู้นำแต่ละประเทศไปยังจุดต่าง ๆ การให้ข้อมูล เป็นต้น ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี แบมได้นำความรู้จากที่ได้เรียนมาส่งต่อประสบการณ์ด้านการบริการให้กับผู้นำที่มาเยือนประเทศไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยต่อไป” 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว