Hi

“สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ” ภายใต้หัวข้อ “Airline Business & Hospitality” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี 

17 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยสาขาวิชาการจัดการโรงแรม นำโดยอาจารย์จรูญศักดิ์ สุนันต๊ะ อาจารย์จงจิตร์ จันทร์แจ่ม อาจารย์วัชรา กิ่งโก้ และอาจารย์กฤษณา ศรีทองหนา ได้จัดการอบรมในรายวิชา HM1101  Inspiration to Hospitality Profession ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ปีที่ 1   เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพอุตสาหกรรมการบริการ ภายใต้หัวข้อ Airline Business & Hospitality ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน  

ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ดร. วรท พานิชวิทย์ พิณแพทย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์บริการกับสายการบินชั้นนำ โดยเป็นการส่งมอบประสบการณ์พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ซึ่งเนื้อหาของรายวิชา ประกอบด้วย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการในงานด้าน Airline เป็นต้น  

การอบรมในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมกับความสนุกสนาน เนื่องจากวิทยากรมีเทคนิคในการถ่ายทอด รวมไปถึงมีกิจกรรมสอดแทรกอยู่ตลอดจนกระทั่งครบหลักสูตรของการอบรม   

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 มีนาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยแผนกรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร จัดกิจกรรม French Toast Workshop ให้กับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จำนวน 30 คน เป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันก่อน

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว