Hi

ส่งต่อความเป็นมืออาชีพให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

14 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการบริการ และ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หลักสูตร English Program ในรายวิชา EN32228 English for Hospitality and Tourism

ทั้งนี้วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชา  การประกอบอาหารและการจัดแต่งอาหาร โดย อาจารย์ปิยวิทย์ ตันติเวทย์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก วิชาการผสมเครื่องดื่มและงานแม่บ้าน โดย อาจารย์จารุจันทร์ ทรงสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการบริการ และ อาจารย์ปภังกร นุ่มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบริการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กันยายน 2023

29 กันยายน 2023

25 กันยายน 2023

เป็นประจำทุกปีที่แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ซึ่งในปีนี้ก็ได้จัด “เปิดโลกกิจกรรม 2566 DTC Club Fair 2023” ไปเมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี งานนี้ไม่เพียงทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รู้จักแต่ละชมรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้ทำงานร่วมกัน ด้วยการนำสินค้าและอาหารมาขายเพื่อเป็นกองทุนในการจัดทำกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยเล็งเห็นว่า นอกจากทักษะทางวิชาการที่สามารถหาได้ในห้องเรียนแล้ว ทักษะชีวิตหรือ Soft Skills ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่ง Soft Skills นั้นสามารถหาได้จากการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่างเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมต่างๆ ตามที่นักศึกษาให้ความสนใจ จึงได้จัดงานเปิดโลกกิจกรรมขึ้นนั่นเอง

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว