Hi

ส่งต่อความเป็นมืออาชีพให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

14 กันยายน 2022

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการบริการ และ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ได้จัดกิจกรรม Workshop ให้กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หลักสูตร English Program ในรายวิชา EN32228 English for Hospitality and Tourism

ทั้งนี้วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชา  การประกอบอาหารและการจัดแต่งอาหาร โดย อาจารย์ปิยวิทย์ ตันติเวทย์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก วิชาการผสมเครื่องดื่มและงานแม่บ้าน โดย อาจารย์จารุจันทร์ ทรงสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการบริการ และ อาจารย์ปภังกร นุ่มประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบริการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เมื่อวันก่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว