Hi

“9 คน 9 แรงบันดาลใจ” นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Tourism Forum

23 มกราคม 2023

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Thailand Tourism Forum ที่ผ่านมา ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ที่รวบรวมบุคลากรคนสำคัญในวงการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยไว้มากมาย ตั้งแต่ผู้บริหารโรงแรม นักการตลาดสายท่องเที่ยวและบริการ ไปจนถึง startup ที่สร้างนวัตกรรมให้กับวงการนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของ startup ทั้งหมด 5 ทีมด้วยกัน ตามมาด้วยการเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการมอบพื้นที่บนเวทีให้นักการท่องเที่ยวและบริการรุ่นใหม่ได้แสดงมุมมองและทัศนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ในช่วงที่ชื่อว่า ‘Bang Bang Session’ 

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวและบริการแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้เครือดุสิตธานี ได้รับเกียรติให้พานักศึกษาทั้ง 9 คนขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในช่วง ‘Bang Bang Session’ ในปีนี้ ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยนักศึกษาทั้ง 9 คนล้วนเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ ได้แก่ สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาการจัดการโรงแรม สาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) และได้ถ่ายทอดถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้พวกเขาเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้

รายชื่อของนักศึกษาที่ได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ใน ‘Bang Bang Session’ ตามลำดับ มีดังนี้ 

1. นางสาวอรสิริวรรณ อุปะละ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว  

2. นางสาว Thet Hnin Ko Ko นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

3. นางสาวเจนจิรา มายา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโรงแรม  

4. นางสาวริจา เชาเบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  

5. นางสาวชนนพร ติปะตึง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  

6. นายธนวรรธน์ เชาว์พัชรทวีกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)  

7. นายรัชพล ทรัพย์ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)  

8. นางสาวฮอลลี่ ทอฝัน แม๊คเคย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) และ  

9. นาย Heng Meng นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

โดยหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานมาจาก นายธนวรรธน์ เชาว์พัชรทวีกิจ ซึ่งได้กล่าวไว้บนเวทีมีใจความว่า จุดเริ่มต้นในความสนใจด้านอาหารของเขามาจากครอบครัว เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่และมีความชื่นชอบในอาหารที่หลากหลาย ประกอบกับเขาได้เดินทางไปยังหลายประเทศซึ่งมีอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารเป็นเหมือนภาษาสากลอีกหนึ่งภาษา เขาจึงอยากเรียนรู้ภาษาที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันนี้อย่างลึกซึ้งและทดลองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับวงการอาหารอย่างไร้ขีดจำกัด 

ความพิเศษของ ‘Bang Bang Session’ ในครั้งนี้คือมีนักศึกษาต่างชาติถึง 2 คนด้วยกันที่ได้ขึ้นมากล่าวถึงแรงบันดาลใจของพวกเขาต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ นางสาว Thet Hnin Ko Ko จากประเทศเมียนมาและนาย Heng Meng จากประเทศกัมพูชา ซึ่งพวกเขาได้ตอกย้ำให้เห็นว่าความเป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการแบบไทยที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นมิตรและรอยยิ้มที่โอบอ้อมอารี รวมถึงคุณภาพขององค์ความรู้ในสายงานนี้ที่วิทยาลัยดุสิตธานี รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไทย ได้ถ่ายทอดไว้ในหัวใจของชาวโลก ทำให้นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเชื่อมั่นที่จะเดินทางมาเรียนด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่ประเทศไทย 

วิทยาลัยดุสิตธานี มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และจิตวิญญาณทางด้านการบริการให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย เพื่อสร้างอนาคตและความหวังให้กับศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ โดยมีหนึ่งในวิสัยทัศน์ในการสร้างความเป็นนานาชาติ (internationalization) ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมโลกและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยในเวทีโลก 

ข่าวสารและกิจกรรมบทความ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว