Hi

วิทยาลัยดุสิตธานีฉลองความสำเร็จครบรอบ 31 ปี มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรมการบริการ 

31 พฤษภาคม 2024

ทุกวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่ชาววิทยาลัยดุสิตธานีต่างภาคภูมิใจ ด้วยเป็นวันครบรอบการสถาปนาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินกิจการมาครบรอบปีที่ 31 โดยเพิ่งจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 

งานฉลองเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่โดยการนำของ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และคณะผู้บริหารทั้งจากวิทยาลัยดุสิตธานีและจาก Dusit International ด้วยการสักการะศาลพระพิฆเนศอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจชาววิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อความเป็นมงคล ก่อนที่จะไปสักการะศาลพระพรหมและศาลตายายที่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และไม่ลืมที่จะรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้งวิทยาลัย ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลก่อตั้งวิทยาลัยดุสิตธานีขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สอนทางด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ และนำพาการบริการอย่างไทยให้กว้างไกลไปในระดับสากล แล้วทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นมงคลเช่นเดียวกัน 

หลังจากนั้นชาว DTC ก็ไปร่วมกันฉลองความสำเร็จกันที่ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ ร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมการรำอวยพรจากนักเรียนโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ พร้อมแสดงความยินดีให้กับบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลอายุงาน และรางวัลงานวิจัยดีเด่น ปิดท้ายงานฉลองบนห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ด้วยการลิ้มรสชาติเค้กอันแสนวิจิตรที่บรรจงรังสรรค์ขึ้นโดยอาจารย์นงเยาว์ อยู่เจริญ และทีมอาจารย์ ก่อนลงมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามในช่วงบ่าย อันทำให้วันแห่งความภาคภูมิใจนี้จบลงด้วยความอิ่มเอมทั้งกายและใจ 

วิทยาลัยดุสิตธานียังคงสานต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้ง ให้สมกับที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อุทิศตนให้กับการศึกษาด้านธุรกิจบริการโดยเฉพาะ โดยไม่เพียงมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน แต่ยังพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของวิทยาลัยอยู่เสมอ โดยมีความสุขความสำเร็จของนักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นเป้าหมายสำคัญมาตลอด 31 ปี 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว