Hi

“ประดับเข็มมะฮอกกานี ช่อที่ 28”  วิทยาลัยดุสิตธานีสืบสานประเพณีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 

21 ธันวาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและรายวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์ อีเวนต์และกิจกรรมบันเทิง  ได้จัดพิธีประดับเข็มมะฮอกกานี รุ่นที่ 28  ด้วยทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ การทำความรู้จักสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของวิทยาลัย พิธีประดับเข็มมะฮอกกานีประจำวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในการได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี และเพื่อพัฒนาทักษะการจัดงานอีเวนต์แก่สโมสรนักศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และนักศึกษารุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงคณะอาจารย์และบุคลากรในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    

ภายในงานเริ่มด้วยการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของผู้นำเชียร์ ต่อด้วยการแสดงโหมโรง “ปฐมดุสิต” พิธีแห่ปราสาทดุสิต พิธีประดับเข็มรุ่นมะฮอกกานีช่อที่ 28 พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมาร์ชดุสิตธานี โดยมีประธานในพิธี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี กล่าวให้โอวาท ต่อด้วยการแสดงจากชมรมสันทนาการ และปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรี เป็นการส่งมอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ    

วิทยาลัยดุสิตธานีมิได้แข็งแกร่งเฉพาะด้านวิชาการ ยังพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมงาน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นพิธีประดับเข็มจึงเป็นประเพณีอันพึงปฏิบัติสืบต่อไป เพื่อสืบสานเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพให้กับลูกมะฮอกกานีในทุก ๆ ช่อ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว