Hi

“ประดับเข็มมะฮอกกานี ช่อที่ 28”  วิทยาลัยดุสิตธานีสืบสานประเพณีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 

21 ธันวาคม 2023

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี โดยศูนย์พัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและรายวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์ อีเวนต์และกิจกรรมบันเทิง  ได้จัดพิธีประดับเข็มมะฮอกกานี รุ่นที่ 28  ด้วยทุกปีการศึกษาจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งนักศึกษาใหม่จะต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ การทำความรู้จักสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของวิทยาลัย พิธีประดับเข็มมะฮอกกานีประจำวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความภาคภูมิใจในการได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี และเพื่อพัฒนาทักษะการจัดงานอีเวนต์แก่สโมสรนักศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และนักศึกษารุ่นพี่ที่ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงคณะอาจารย์และบุคลากรในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง    

ภายในงานเริ่มด้วยการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ของผู้นำเชียร์ ต่อด้วยการแสดงโหมโรง “ปฐมดุสิต” พิธีแห่ปราสาทดุสิต พิธีประดับเข็มรุ่นมะฮอกกานีช่อที่ 28 พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน นักศึกษาร่วมกันร้องเพลงมาร์ชดุสิตธานี โดยมีประธานในพิธี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี กล่าวให้โอวาท ต่อด้วยการแสดงจากชมรมสันทนาการ และปิดท้ายด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากชมรมดนตรี เป็นการส่งมอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ    

วิทยาลัยดุสิตธานีมิได้แข็งแกร่งเฉพาะด้านวิชาการ ยังพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้นที่เข้าร่วมงาน นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถในการวางแผนการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน เพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น ดังนั้นพิธีประดับเข็มจึงเป็นประเพณีอันพึงปฏิบัติสืบต่อไป เพื่อสืบสานเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพให้กับลูกมะฮอกกานีในทุก ๆ ช่อ 

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการ ในเครือโรงแรมดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ คณบดีคณะศิลปะการประกอบอาหาร และ รักษาการคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ปณิชา แป้นพัฒน์ รองคณบดีคณะการจัดการการบริการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในโอกาสร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ  โรงเรียนพรตพิทยพยัต นำโดยนางอาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต นายปิยพงษ์  กระเวณกิจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวซารินา ขำมิน หัวหน้าแผนการเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

29 กุมภาพันธ์ 2024

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว