Hi

เรียนรู้การเป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ที่ดีกับการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร โครงการ 11th DTC Volunteers at Bankoo School, Nakhon Ratchasima ของวิทยาลัยดุสิตธานี

30 พฤษภาคม 2024

เมื่อไม่นานมานี้ แผนกกีฬาและกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน วิทยาลัยดุสิตธานี นำคณะนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมค่ายอาสาสมัครภายใต้โครงการ 11th DTC Volunteers at Bankoo School, Nakhon Ratchasima ณ โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสร้างความอิ่มเอมใจอย่างยิ่งทั้งกับผู้ให้และผู้รับ เพราะการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงเป็นค่ายอาสาแรกของโรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) นับตั้งแต่ก่อตั้งมาแล้ว 72 ปีเท่านั้น แต่ยังเป็นค่ายอาสาแรกของอำเภอขามสะแกแสงด้วย นอกจากนี้โครงการนี้ยังเปรียบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร” ให้แก่นักศึกษา

“การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร” เป็นการเดินทางที่เน้นกระบวนการสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชน และในระหว่างนั้นจะมีการท่องเที่ยวในรูปแบบความสนใจพิเศษเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือให้รางวัลแก่ตนเอง ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน ได้แก่ ทาสีรั้วอาคารอนุบาล ทาสีสนามเด็กเล่น ทำป้ายต้อนรับ ทำสื่อ Brain-based Learning (BBL) กำหนดจุดทางเดินภายในโรงเรียน ตีเส้นสนามกีฬา จัดสวน ปลูกต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ และทำแปลงเกษตร รวมทั้งสอนเสริมทักษะการเรียนรู้นอกตำราให้แก่น้องนักเรียนในระดับชั้น ป.1 – 6 อีกทั้งยังมีกิจกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ เรียนรู้อาชีพชุมชน โดยนั่งรถอีแต๊ก (หรือที่ชาวโคราชเรียกว่ารถทัวร์) เพื่อชมการเลี้ยงสัตว์ เช่น แพะ วัว ควาย ไก่ไข่ ตลอดจนการปลูกผัก เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ และร่วมเวิร์กช็อปการทำเครื่องจักสาน เรียนรู้อาหารชุมชน โดยทำเวิร์กช็อปส้มตำโคราชและผัดหมี่โคราช เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อชุมชน ด้วยการสักการะศาลตาปู่ และฟังเพลงโคราชซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น และยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์คนโคราชที่พิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทด้วย การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในโครงการ 11th DTC Volunteers at Bankoo School, Nakhon Ratchasima ครั้งนี้ จึงนับว่าช่วยส่งเสริมนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีให้เป็นทั้ง “ผู้ให้ที่ดี” จากการทำงานเป็นทีมเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชน และเป็น “ผู้รับที่ดี” จากการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการท่องเที่ยวด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว