Hi

วิทยาลัยดุสิตธานี “สอยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1” ในรายการแข่งขัน “Tiparos Challenge Rising Star Chef 2022 Street Food Makeover”

09 พฤศจิกายน 2022

สำนักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในรายการแข่งขัน “Tiparos Challenge Rising Star Chef 2022 Street Food Makeover” ซึ่งจัดขึ้นโดยทิพรส ปฏิวัติวงการอาหารริมทาง เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้มีสไตล์ หารสชาติใหม่ให้กับวงการอาหาร   

โครงการนี้เป็นการแข่งขันปรุงอาหารระดับอุดมศึกษา เพื่อค้นหาผู้มีทักษะการปรุงอาหารยอดเยี่ยมที่สุด สู่การเป็นซูเปอร์สตาร์เชฟคนใหม่ โดยวิทยาลัยดุสิตธานีส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้ทุกปี  ณ สถาบันอาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้     

การแข่งขัน Tiparos Challenge Rising Star Chef จัดเป็นหนึ่งรายการแข่งขันการประกอบอาหารไทยแบบสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการประกอบอาหารจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมโชว์ฝีมือ พร้อมชิงเงินและรางวัลมากมาย เป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาผู้มีใจรักในการปรุงอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรู้จักปรับประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่าง ๆ มาปรุงอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือให้แก่เยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยพัฒนาขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับวิทยาลัย/อาชีวะศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกสถาบันจะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาผลงานผู้เข้าแข่งขันจากที่อื่น และเรียนรู้ความก้าวหน้าของการทำผลงานการแข่งขัน ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

วิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ทีมเด็กเด็กตัวออ” นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ประกอบด้วย 

  1. นายวัชรพงษ์ สาลำ (โอ๊ต)
  2. นางสาวปิยะพร เตชะวรรณเศรษฐ์ (อั๋ง)

อาจารย์ผู้ฝึกสอน  

  1. อาจารย์ณัฐวุฒิ  พรมจันทร์ อาจารย์หัวหน้ากลุ่มวิชาอาหารไทย 
  2. อาจารย์อภิสิทธิ์  จิตประสงค์ อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำกลุ่มวิชาอาหารตะวันตก 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาช่วยดูแลการซ้อม และในวันแข่งขัน  

  1. นาย ศรวิษฐ์ พงค์จักรพานิช  
  2. นาย รชฎ ทิมทอง  
  3. นาย วาสุทัส ปัญจธนมงคล  
  4. นาย จิรภิรมย์ ไชยา  

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศโดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี “สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต

 

หอเกียรติยศ / รางวัลข่าวสารและกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว