สาขาวิชาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management

เกี่ยวกับหลักสูตร

Vector

สานฝันสู่การเป็นสุดยอดเชฟ
ที่ Dusit Thani College

ชื่อปริญญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร

ระยะเวลาที่เรียน

หลักสูตร 4 ปี (8 เทอม)

จำนวนหน่วยกิต 

140 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

สิงหาคม และ มกราคม

ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

542,000 บาท (ค่าเล่าเรียนรายเทอมขึ้นอยู่กับแผนการเรียนที่
นักศึกษาลงทะเบียน)

วิทยาเขต

กรุงเทพฯ และ พัทยา

ประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน

Work Integrated Learning (WIL) (ชั้นปีที่ 1), ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และ ฝึกงานภาคสนาม (ปีที่ 2 และ ปีที่ 4)

ภาษาที่สอน

ภาษาไทย

ซ่อน ดูเพิ่มเติม

Semester Overview

การรับรองระดับสากล

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารใน
ระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการประกอบอาหารใน ระดับโลกจาก World Associations of Chefs Societies (WACS)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ จากสถาบัน International Center of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

รับรองโดยสถาบันระดับโลก

สถาบันสอนการบริการภายใต้
เครือโรงแรมดุสิตธานี

อัพเดตทุกองค์ความรู้ใน
อุตสาหกรรมการบริการ

เน้นฝึกลงสนามจริงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและสถานประกอบการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

Porrada Luangon

  • Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Kitchen Management Dusit Thani College Pattaya
Read Less Read More

Jiraporn Thammasukseree

  • Master’s Degree, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
  • Bacheler’s Degree, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT)
Read Less Read More

Yuanjit Pislam

  • Bachelor ‘s Degree, Culinary arts and Kitchen Management
Read Less Read More

Saowanee Ladnoi

  • Master’s Degree in Science Home Economics (KU)
  • Bachelor ‘s Degree in Home Economics Food and nutrition (RMUTT)
Read Less Read More
เรียนจบแล้ว มีงานรองรับ
อัตราการจ้างงานสูง
0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 1 ปี

0
%
ของจำนวนบัณฑิต

ได้งานหลังจากจบการศึกษาภายใน 6 เดือน

0
%
ของบัณฑิตทั้งหมดที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

ได้งานตรงกับสาขาที่เรียน

หมายเหตุ : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562

ความสำเร็จเริ่มต้นที่ Dusit Thani College

DTC People

No data was found