Hi

“เปิดตัวอาจารย์ใหม่หลักสูตร MBA” ดร. ตูน – วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก กับแพสชันในการพัฒนาธุรกิจการบริการด้วยประสบการณ์การเป็นเด็กทุนในต่างประเทศ

19 กรกฎาคม 2022

ธุรกิจบริการสำหรับประเทศไทยอาจนับได้ว่าเป็นจุดเด่นและรายได้หลักของประเทศจากวัฒนธรรมอันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและจิตบริการ แต่การทำให้ธุรกิจบริการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง จุดเด่นอาจจะยังไม่เพียงพอจึงต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ มาเป็นส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจบริการไทยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจนทัดเทียมมาตรฐานโลก 

งานวิจัยเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปสู่ระดับนานาชาติได้ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยดุสิตธานี จึงได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ดำรงตำแหน่งหรือกำลังก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งระดับบริหารในธุรกิจบริการได้เพิ่มพูนทักษะการวิจัยก่อนลงสนามจริง และด้วยวิทยาลัยฯ ได้รับสืบทอดความรู้ ชื่อเสียง และประสบการณ์จากธุรกิจที่เป็นจุดเริ่มต้นวงการโรงแรมระดับ luxury ในประเทศไทยอย่างโรงแรมดุสิตธานี จึงทำให้หลักสูตรปริญญาโทที่นี่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสู่ระดับโลก การที่วิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่เก่งด้านการวิจัยและมีประสบการณ์ในต่างประเทศอย่าง ดร. ตูน – วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก จึงถือว่าเป็นอีกข้อได้เปรียบสำหรับนักศึกษา 

“ผมได้ทุนเรียนปริญญาเอกด้าน Business and Management ที่มหาวิทยาลัย Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ครับ” ดร. ตูนกล่าว “ที่จริง ผมเป็นนักล่าทุนการศึกษาและสอบชิงทุนครับ ผมได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไต้หวัน และได้ไปเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนที่ประเทศเอสโตเนีย นอกจากนั้นก็ได้ทุน Erasmus Mundus ไปเรียนปริญญาโทที่ฝรั่งเศสครับ” 

นอกจากความสามารถในการแข่งขันเชิงวิชาการจนคว้าทุนการศึกษามาได้แล้ว ผลงานวิจัยของดร. ตูน ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กันในแวดวงการวิจัยของโลก 

“งานวิจัยของผมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial intentions) เพื่อศึกษา ว่ามีอะไรบ้างที่ส่งเสริมหรือขัดขวางความตั้งใจในการสร้างธุรกิจของผู้คน สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้จะช่วยให้พวกเขาออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และอื่น ๆ ในภาคกว้าง ส่วนสำหรับผู้ประกอบการเอง พวกเขาจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รวมถึงได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของธุรกิจของพวกเขาได้ ในส่วนของงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผมที่เกี่ยวกับความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักสร้างนวัตกรรมจาก 31 ประเทศในพื้นที่สร้างสรรค์ ก็ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมระดับปริญญาเอกจากงาน The 14th Annual Topco Scientific Co., Taiwan, 2021 ต้องขอบคุณทีมวิจัยที่ National Cheng Kung University (NCKU) มาก ๆ ครับ ถ้าไม่ได้พวกเขา งานวิจัยชิ้นนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับ”

 

ด้วยความโดดเด่นดังกล่าว ทำให้งานวิจัยของดร. ตูน ได้รับการอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชิ้นอื่น ๆ อีกมากมายทั่วโลก และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและผู้ทบทวนงานวิจัยอีกหลายครั้ง จากประสบการณ์อันล้นเหลือในวงการวิจัยระดับโลก ดร. ตูน ได้ตัดสินใจเลือกที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่ประเทศไทยเพื่อส่งต่อความรู้และความเชี่ยวชาญให้กับอนาคตในวงการธุรกิจบริการของประเทศไทย 

“ส่วนตัวผมมองว่าจุดแข็งของงานวิจัยด้านผู้ประกอบการไทยคือการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจในระดับท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะทำให้งานวิจัยไทยและธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยแข็งแกร่งขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างความยั่งยืนและลดความเลื่อมล้ำทางสังคมได้ ดังนั้น ผมมองว่าความรู้และประสบการณ์ของผมสามารถช่วยผลักดันให้ธุรกิจบริการไทยไปสู่ระดับโลกได้ จึงเลือกที่จะกลับมาส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย”  

สิ่งที่ ดร. ตูน สามารถมอบให้กับนักศึกษาไม่ได้มีเพียงองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงมุมมองที่กว้างขึ้นและ insights ที่หลากหลายมากขึ้น 

“การเรียนต่างประเทศเป็นการเปิดมุมมองและโลกทัศน์ให้แก่ผมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากการที่จะได้ไปรับความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และได้พบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ มากมายรอบตัวเรา โดยเฉพาะการได้สัมผัสถึงการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย ดังนั้นองค์ความรู้ กรณีศึกษา และประสบการณ์ในต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา จะช่วยให้ผมมองเห็นภาพในมุมกว้างและมี insights ทั้งด้านวัฒนธรรมและธุรกิจของต่างประเทศจนสามารถผนวกเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย พัฒนาธุรกิจ และช่วยยกระดับให้อยู่ในระดับสากลได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนั้น ผมสามารถเปิดมุมมองและช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงความหลากหลายในวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษา MBA ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตสามารถเข้าใจบริบทของการทำธุรกิจและวัฒนธรรมในต่างประเทศเพื่อสามารถปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจในต่างประเทศได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงนักศึกษาจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกการอภิปรายเหมือนกับบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับสากลเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน” 

ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีพื้นที่ในการพัฒนาอีกมากมาย งานวิจัยเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการระบุช่องว่างและหาทางออกของแต่ละความท้าทายของอุตสาหกรรม นอกจากดร. ตูน แล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยดุสิตธานี ยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงมีกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม และกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลงลึกในอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่ตนสนใจ

DTC Talk

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ข่าวอื่น ๆ

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์

โทร: 02 721 7811–3 อีเมล: pr.pr@dtc.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว