Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

วิพล โชติวรรณชูสกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิษย์เก่า : ปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

ผมมีความผูกพันกับวิทยาลัยดุสิตธานีมาก การได้เรียนและพัฒนาความรู้จากที่นี่ ทำให้ผมอยากจะส่งต่อความรู้และความเป็นที่หนึ่งด้านการบริการกับเด็กรุ่นหลังๆ เช่นเดียวกัน ผมภูมิใจที่ได้ทั้งเรียน สอน และได้ผลิตบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศ

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว