Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (พัทยา)

สิทธ์ ทวีสิน

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / หุ้นส่วน | บริษัทอนุสสรณ์สินซึ่งทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ / ร้านโซลบาร์
ศิษย์เก่า: หลักสูตรเทียบโอน ปริญญาตรีสาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร และปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร

“ผมพูดได้อย่างมั่นใจว่า วิทยาลัยนี้หล่อหลอมให้ศิษย์ทุกคนมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีพร้อมสำหรับการทำงานในวิชาชีพต่าง ๆ และนอกเหนือจากความสามารถในเชิงวิชาชีพแล้ว สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสถาบันนี้ยังรวมถึงเรื่องมารยาท ความคิดอ่าน ความเข้าอกเข้าใจ และการรู้จักให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ ปัจจุบันผมเป็นกรรมการบริษัทอนุสรณ์สิน แน่นอนว่าความสามารถในการทำงานและบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากคณาจารย์ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งช่วงที่เรียนปริญญาตรี และปริญญาโท”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว