Hi

ผู้คนและ ความสำเร็จ

รู้จักกับศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (พัทยา)

เสาวนิตย์ รัตนบุรี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ วิทยาลัยดุสิตธานี
ศิษย์เก่า : สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร

“ดิฉันจบการศึกษาที่นี่ และก็ทำงานกับที่นี่ มามากมากกว่า 10 ปี สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิทยาลัยดุสิตธานี มีมากมายหลายด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำอาหารเท่านั้น จากการที่ได้เรียนทางด้านบริหารธุรกิจด้วยนั้น จึงทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเชิงบริหาร และดิฉันเองก็มีธุรกิจส่วนตัว โดยการทำขนม ซึ่งคิดสูตรเอง จัดซื้อวัตถุดิบ ลงมือทำเอง พร้อมขายเอง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากที่นี่ทั้งสิ้น ดิฉันยังมั่นใจในสถาบัน และแนะนำผู้อื่นต่อ ด้วยความมีมาตรฐาน หลักสูตรที่เน้นทั้งวิชาการและการปฏิบัติ มีความแข็งแกร่งทางด้านชื่อเสียง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยค่ะ”

Vector
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยดุสิตธานี​
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้ คลิก!

คุณได้เพิ่มคอร์สเรียนแล้ว